عکس های جالب یکی از غول پیکرترین مردان جهان


Shaquille O’Neal با هیکلی قوی و قدی بسیار بلند شگفت انگیز ترین مرد زمان خود معرفی شده است.

 

shaquille_oneal_01.jpg

 

shaquille_oneal_03.jpg

 

shaquille_oneal_04.jpg

 

shaquille_oneal_05.jpg

 

shaquille_oneal_06.jpg

 

shaquille_oneal_07.jpg

 

shaquille_oneal_08.jpg

 

shaquille_oneal_09.jpg

 

shaquille_oneal_10.jpg

 

shaquille_oneal_11.jpg

 

shaquille_oneal_12.jpg

 

shaquille_oneal_13.jpg

 

shaquille_oneal_14.jpg

 

shaquille_oneal_15.jpg

 

shaquille_oneal_16.jpg

 

shaquille_oneal_18.jpg

 

shaquille_oneal_19.jpg

 

shaquille_oneal_20.jpg

 

shaquille_oneal_21.jpg

 

shaquille_oneal_22.jpg

 

shaquille_oneal_23.jpg

 

shaquille_oneal_24.jpg

 

shaquille_oneal_25.jpg

 

shaquille_oneal_26.jpg

 

shaquille_oneal_27.jpg

 

shaquille_oneal_28.jpg

 

shaquille_oneal_29.jpg

 

shaquille_oneal_30.jpg

 

shaquille_oneal_31.jpg

 

shaquille_oneal_32.jpg

 

shaquille_oneal_33.jpg

 

shaquille_oneal_34.jpg

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید