نیایش

خدایا به من توفیق تلاش در شکست ،

صبر در ناامیدی ،

 رفتن بی همراه ،

 جهاد بی سلاح ،

 کار بی پاداش ،

 فداکاری در سکوت ،

 دین بی دنیا ،

 مذهب بی عوام ،

 عظمت بی نام ،

خدمت بی نان ،

 ایمان بی ریا ،

خوبی بی نمود ،

 گستاخی بی خامی ،

 مناعت بی غرور ،

عشق بی هوس ،

 تنهایی در انبوه جمعیت ،

دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن

/ 0 نظر / 11 بازدید