رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی

 

 رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی

با سلام توجه شما را به رعایت نکات زیر در جهت ایمنی در مصرف گاز طبیعی توصیه می نمایم و امیدوارم با رعایت این موارد حافظ جان و مال خود و خانواده تان باشید :

 

1-   هیچوقت از دستگاههای گازسوز غیر استاندارد استفاده ننموده وهرگز از وسیله بدون دودکش استفاده نکنید .

2-   از شیلنگ ها و اتصالات استاندارد استفاده نمائید تا همیشه از این نظر در امنیت باشید و همیشه اتصالات را از نظر نشتی با کف صابون کنترل نمائید و برای اینکار هرگز از شعله استفاده نکنید  .

3-   دودکش ها اساس سلامت خانواده در استفاده از تجهیزات گازسوز میباشند لذا در محل اتصال خود به تجهیزات مانند بخاری – آبگرمکن- پکیج و هر وسیله دیگرو دودکش ساختمان محکم شده باشند و برای اطمینان آنها را بطور معمول روزانه کنترل نمائید .

4-   شعله بخاری بایستی به رنگ آبی بسوزد در غیر اینصورت از سالم بودن آن و کنترل توسط متخصص بخاری اطمینان بعمل آورده و یا از رسیدن هوای لازم به اطراف بخاری مطمئن شوید .

5-   دودکش ها در پشت بام حتما؛ بایستی کلاهک استاندارد داشته باشند و از سالم بودن و در محل خود قرار داشتن  آنها مخصوصا؛ پس از وزش بادهای طوفانی اطمینان حاصل نمائید .

6-   مسیر شیر قطع کن اصلی بایستی باز بوده و دستگیره آن همیشه باید بر روی شیر نصب باشد تا در مواقع خطردر اولین فرصت براحتی بسته شود .

7-   در هنگام مسافرت های طولانی حتما؛ شیر اصلی گاز ساختمان خود را ببندید .

8-   همیشه قبل از ورود اولین نفر به ساختمان در مدت زمان مسافرت یا خارج بودن از خانه با بو کشیدن نسبت به عدم نشت گاز اطمینان حاصل نموده و سپس اقدام به روشن نمودن کلید برق و یا تجهیزات گازسوز نمائید .

9-   در مواقع مشاهده نشت گاز با خونسردی کامل پس از بستن شیر اصلی و باز نمودن درها و پنجره های ساختمان بوسیله یک حوله خیس جریان گاز را کاملا؛ از ساختمان به بیرون هدایت نمائید در این فاصله از روشن نمودن کلیدهای برق و ایجاد هر عمل منجر به جرقه خودداری نمائید  .

10-در مواقع تعمیرات گاز و بستن کامل شیر اصلی ساختمان در نصب مجدد گاز پس از تعمیرات باید به تمامی ساکنین ساختمان اطلاع داده شود .

11-هیچ وقت تمام دریچه های ورود هوا به درون ساختمان در فصول سرد را بطور کامل نبندید تا با رد و بدل شدن هوای تازه خطرات گازگرفتگی وجود نداشته باشد .

12-هیچ وقت در کنار دستگاه گازسوز نخوابید و در صورت مشاهده سردردهای خفیف به پزشک مراجعه نمائید .

13-   در فصولی که از دستگاه گاز سوز استفاده نمی کنید اتصالات آنرا خارج نموده و به محل شیر مربوطه درپوش مناسب و آببند نصب نمائید .

14-   گاز منوکسید کربن حاصل سوختن گاز طبیعی و بدون رنگ و بو وکشنده میباشد لذا توصیه های ایمنی را جدی بگیرید .            **   امیدوارم همیشه سلامت باشید  **

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید