هفت راه برای رفع مشکلات مالی

هفت راه برای رفع مشکلات مالی

 

1-    پرکردن کیسه خود را آغاز کنید (بخشی ازدرآمد من متعلق به خودم است و باید آن رابرای خود نگاه دارم ، همیشه یکدهم درآمد خود را پس اندازکنید وبه هیچ قیمتی آن را ازدست ندهید وبعد از این که به مبلغ مناسبی رسید آنرا سرمایه گذاری کنید هرچند سرمایه گذاری کوچک ولی مطمئن حتی اگر سود کمتری داشته باشد).

2-    مخارج خود راتنظیم کنید (درآمد خود را بودجه بندی کنید ومطابق بودجه خود خرج کنید تا پول کافی برای تامین نیازهای ضروری ولذایذ و خواسته های ارزشمند خود داشته باشید ، بدون آنکه مجبور شوید بیش از نه دهم درآمد خود را خرج کنید).

3-    اندوخته های خود را چند برابرکنید(چاره ای بیندیشید تا آن اندوخته به خدمت شما درآید ورشد بیشتری داشته باشد ، هریک از سکه های موجودی خود را بکاراندازید تا تولید مثل کند ودر نتیجه در آمدتان افزایش یابد و جریان مداومی از طلا به کیسه هتان سرازیر شود). «ثروت انسان ، سکه هایی نیست که در کیسه دارد ، بلکه میزان درآمد اووآن جریان مداوم طلایی است که به کیسه او می ریزد و باعث می شود که آن کیسه همیشه پر باشد»

4-    ازگنجینه خود حفاظت کنید(سرمایه خود رادربرابرخطرات احتمالی محافظت کنید که اصل سرمایه تان محفوظ بماند ودر صورت نیاز بتوانید آن را خارج کنید ودرضمن سود عادلانه ای هم ببرید. با افراد دانا مشورت کنید. به نصایح افرادی که درامور مالی تبحر دارند عمل کنید تا با استفاده از دانش آنان ، اندوخته خود را در مقابل سرمایه گذاریهای ناسالم و نامطمئن حفظ کنید).

5-    سرمایه گذاری درزمینه مسکن(توصیه می شود هرکسی سرپناهی برای خود وخانواده اش داشته باشد. نعمت به مردی که صاحب خانه خویش است رو خواهد کرد و هزینه های زندگی او کاهش خواهد یافت ولذا برای لذت بردن از زندگی وتامین آرزوهای خود پول بیشتری دراختیارخواهد داشت) تهیه مسکن شخصی ، از عهده هیچ انسان مصممی خارج نیست.

6-    تامین آتیه(بدیهی است که هیچ کس نباید از بیمه کردن خود و تامین آتیه برای ایام پیری خودداری کند ، ولو اینکه شغل وسرمایه گذاریهای او پردرآمد باشند. ازآنجا که ما دراین زمان زندگی می کنیم نه درآینده ، پس باید از وسایل وامکاناتی که امروزه در اختیارمان است ، حداکثر استفاده را بکنیم تا به هدفهای خود برسیم. بنابراین توصیه می شود که عاقلانه فکرکنید وشیوه هایی را بیندیشید که در دوران پیری ، کیسه هتان خالی از پول نباشد. زیرا برای مردی که دیگر قادر به کار کردن نباشد و یا خانواده ای که سرپرست نداشته باشد ، کیسه خالی داشتن بسیار تلخ و غم انگیز است. بنا براین توصیه می شود که برای دوران پیری خود وهمچنین تامین آتیه خانواده خویش ، پیشاپیش تدبیری بیند یشید).

7-    توانایی خود را برای کسب درآمد افزایش دهید(ما باید خواهان پیشرفت باشیم ، واین میل باید درما نیرومند و قاطع باشد. همه ما آرزوهایی در دل داریم ، اما خواسته های کلی ، ضعیف هستند. کسی که آرزومی کند ثروتمند شود ، هدف ناچیزی درسردارد اما مردی که می خواهد پنج سکه طلا بدست آورد ، خواسته ای مشخص وقابل لمس دارد که او را برای رسیدن به هدف به پیش می راند. انسان باید ابتدا سعی کند خواسته کوچکی را تامین کند و آنگاه راه کاررا یاد می گیرد و به آرزوهای بزرگتر می رسد. پس راه انداختن ثروت چنین است که ابتدا مبالغ کمی را بخواهیم وپس از آنکه شیوه کاررا آموختیم مبالغ بیشتری راطلب کنیم و کم کم قابلیتهای خودرا افزون سازیم. اگر آرزوهای ما بسیار متعدد ، بسیارپیچیده وبه کلی خارج از حدود توانائیمان باشند ، هدف اصلی از میان می رود. تواناییهای خود را پرورش دهید ، مطالعه کنید و برعقل و دانایی خود بیفزایید ، مهارتهای خود را افزایش دهید و به شخصیت خود احترام بگذارید).

 

 

پنج قانون طلایی

 

 

1-    طلا با خوشحالی و به مقدار روزافزون به مردی روی می آورد که دست کم یک دهم از درآمد خود را پس انداز کند تا برای آینده خود و خانواده اش اندوخته داشته باشد.

 

2-    طلا باسخت کوشی واشتیاق برای ارباب عاقلی کار می کند که آن را درراهی سودآور بکار اندازد وآنگاه همچون گله های دشت رو به ازدیاد می گذارد.

 

3-    طلا با حمایت صاحب محتاطی زیاد می شود که آن را با مشورت متخصصان مالی با تجربه سرمایه گذاری کند.

 

4-    طلا از دستان کسی می لغزد که آن را در معاملات و منظورهایی به جریان اندازد که درآن زمینه آشنایی کافی ندارد ویا مورد تایید افراد ماهر و با تجربه نیست.

 

5-    طلا از کسی فرارمی کند که به دنبال درآمدهای غیر ممکن باشد ویا ازروی طمعکاری به دنبال افراد شیاد وحقه باز رود و یا به تجارب خام و هوسهای واهی خود اعتماد و آن را در راههای غیر معقول سرمایه گذاری کند.

 

 

   برگرفته ازکتاب  «  ثروتمندترین مرد بابل ، اثر: جورج کلاسون »

 

بابای دارا / بابای نادار

هرچه مغز شما نیرومند تر شود ، داراتر می شوید.

تنبلی از هر دو فرصت تندرستی و ثروتمندی می کاهد.

شکست خورده و ندار متفاوتند، شکست گذرا و نداری همیشگی است.

دریابیم پول چگونه کار می کند و چگونه می توانیم آنرا به خدمت بگیریم.

من برای پول کار نمی کنم ، پول برای من کار می کند.

از پول قدرتمندتر آموزش مسائل مالی است.

پول می آید و می رود ، ولی اگر چگونگی کارکردن پول را بیاموزید ، برآن چیره می شوید.

اینکه بدانید کی و چگونه باید با شتاب تصمیم گرفت ، مهارت مهمی است.

زندگی بهترین آموزگار است.

اگر از زندگی درس بیاموزی ، کارت سکه خواهد شد.

فشارهای زندگی درس آموز است.

تغییر خود از تغییر همه مردم بسی آسانتر است.

ناداران و طبقه میانه برای پول کار می کنند ولی ثروتمندان ترتیبی می دهند تا پول برایشان کار کند.

کار کردن برای پول آسانتر است.

راهنمای اکثر مردم  دربرخورد با پول ترس و احتیاط است نه خشم و عشق.

اگر می خواهی برای پول کار کنی جایت در مدرسه است.

ترس سبب ماندن بسیاری از مردم در یک شغل می شود.

آموزش در زمینه بکارگیری پول پیوسته ادامه دارد.

برای بسیاری از افراد افزایش درآمد به معنای افزایش بدهی است.

هر کدام از اشخاص بهایی دارند که برخاسته از ترس و آزشان( آرزوها ) است و بدان گونه الگوی زندگیشان شکل می گیرد .

ثروتمندان در خانه و سر میز شام به فرزندان خود آموزش می دهند.

نباید احساسات و واکنش جای اندیشیدن را بگیرد.

بسیاری از افراد هستند که می گویند به پول اهمیت نمی دهند ولی دست کم روزی هشت ساعت کار می کنند.

با احساسات(ترس ،آرزو،خشم،عشق و ...) خود رو راست باشید و مغزو احساسات را درجهت سود خود بکار اندازید نه علیه خود.

بسیاری از مردم نمی دانند که احساسات  جای تفکر آنها را می گیرد.

اگر با احساسات به بالاترین درآمد هم برسید همچنان برده هستید برده ای با دستمزد بالا.

دلیل اصلی ناداری یا رویارویی با مشکلات مالی ، ترس و نادانی است ، نه اقتصاد ، دولت یا ثروتمندان.

آنچه ترس و آرزو  را فشرده تر می کند ، نادانی است.

زندگی انسان کوشش و دست و پا زدنی است میان نادانی و آگاهی گسترده .

هنگامی که انسان از جستجوی اطلاعات و دانش خود شناسی باز ایستد ، به نادانی میدان داده است.

برای بسیاری درس مدرسه ای پایان خط است نه آغاز آن .

آن زندگی که بر پایه مقدار چک دستمزد شکل بگیرد زندگی نیست .

اندیشه امنیت خاطر در سایه شغل تضمین شده ، دروغی بزرگ به خویش است.

به پول اجازه ندهید لگام زندگی شما را در دست گرفته و فرمانروای شما باشد .

تنها نامها و رخدادهای تاریخی را به حافظه می سپاریم نه درسهای آنرا .

تمدنهای بزرگ هنگامی سقوط می کنند که تفاوت وضع میان  آنانکه داشته اند و آنان که نداشته اند بیش از حد چشمگیر شده است.

قیمتها به دلیل آز و ترس ناشی از نادانی بالا می روند.

یاد بگیرید که احساسات خود را به اندیشیدن وا دارید ، نه اینکه با احساسات خود بیندیشید.

شغل گرفتن تنها راه حلی کوتاه مدت برای مشکلی دراز مدت است.

اگر می خواهی پولدار شوی باید دانش مالی بیندوزی.

قانون نخست و تنها قانون پولدار شدن باید فرق میان دارایی و بدهی را دانست و دارایی خرید.

ثروتمندان دارایی بدست می آورند و طبقه میانی بدهی ، ولی گمان می کنند که دارایی خریده اند.

اگر می خواهید ثروتمند شوید باید بتوانید عددها را بخوانید و درک کنید.

پول از الگوی جریان نقدینگی موجود در مغز شما پیروی می کند.

چنانچه الگوی شما بر پایه هزینه کردن هرچه بدست می آورید شکل گرفته باشد، افزایش در دریافت پول موجب افزایش در خرج کردن می شود.

آنچه نادیده گرفته می شود ، نه راه پول درآوردن که راه نگه داشتن پول است.

اینکه نگذاری دیگران پول را از شما بگیرند ، و اینکه پول را وادار کنی تا برایت کارکند.

پول بیشتر به ندرت مشکلات مالی کسی را حل کرده است  ، هوشمندی است که می تواند کلید معما باشد.

اگر دیدید که خود را در یک چاله گرفتار کرده اید ، کمتر به گود کردن آن ادامه دهید.

قانون طلایی : طلا دارد قانونها را می سازد.

نیروی شمشیر ، نیروی گوهر ، نیروی آینه

افراد هوشمند کسانی را به استخدام در می آورند که از خودشان هوشمندترند.

به کسب و کاری برای خودتان بیندیشید ، گرفتاری مالی اغلب پیامد کارکردن برای دیگران است.

میان حرفه و کسب و کار تفاوت فراوان است.

مشکل مدرسه رفتن این است که شما را آن چیزی می کند که می خوانید. مثلا کسی که درس آشپزی می خواند سرآشپز می شود.

مشکل درس خوانده ها این است که تهیه کسب و کار برای خود را به فراموشی می سپارند.

در اندیشه برپایی کسب و کاری برای خود باشید.به شغل روزانه ادامه دهید ولی داراییهای راستین نه آنهایی که پس از آوردن به خانه از ارزش واقعی می افتند بخرید.

اگر یک دارایی را دوست نداشته باشی مواظب آن نخواهی بود.

هنگامی که یک دلار به درون ستون داراییها رفت از بیرون آمدن آن جلوگیری کنید اینگونه بیندیشید که هر دلار حکم یک کارگر را دارد که 24 ساعته برای شما کار می کند.

ثروتمندان چیزهای تجملی را در گامهای واپسین ، و نادارها و طبقه میانی پیش از هر اقدام بنیادین خریداری می نمایند.

آگاهی قدرت است.

اگر هوشیار و آگاه باشید کسی نمی تواند شما را سر بدواند.

نا آگاهی از قانون بسیار پر هزینه است.

بنگر که برای کی کار می کنی؟ چه کسی را ثروتمند می سازی؟

بهره هوشی مالی فرآیند تجربه در چهار حوزه گسترده می باشد:

حسابداری: باسوادی مالی . با این مهارت می توانید از توانمندیها و کاستیهای هر کسب و کار آگاه شوید.(سمت چپ مغز)

سرمایه گذاری: دانش واداشتن پول به پول درآوردن.(سمت راست مغز)

شناختن بازارها: دانش شناخت عرضه و تقاضا.آیا سرمایه گذاری در شرایط کنونی بازار درست است یا نادرست؟

قانون: تفاوت حرکت و پیشرفت دونفر یکی آگاه به قانون و دیگری ناآگاه همانند راه رفتن و پروازکردن است.

ترس و تردید بزرگترین ضربه زننده به نبوغ انسانی است.

در زندگی واقعی نه هوشمندان بلکه دلیران هستند که پیش می روند.

تنها بی پروایان پایدارند.

هوشمندی مالی را به زبان ساده می توان فراهم ساختن گزینه های بیشتر برای پیروزی دانست.

گروه کوچکی می دانند که شانس آفریدنی است ، همانگونه که پول آفریدنی می باشد.

تنها دارایی نیرومندی که داریم مغزمان است.اگر آنرا بدرستی پرورش دهیم می تواند دنیایی ثروت را در زمانی که یک آن به نظر می رسد بیافریند.

پول موجودی واقعی نیست ، آن چیزی است که می پذیریم.

اگر بدانید که چه می کنید دادو ستدی قمار گونه نخواهید کرد.زمانی بازی قمارگونه است که پولتان را ندانسته در برنامه ای بریزید و تنها برای پیروزی آن دست به دعا بردارید.

فرصتهای بزرگ را نمی توان با چشم دید با مغز دیده می شوند.

بسیاری از مردم به این دلیل به ثروت نمی رسند که از آموزش مالی لازم برای دیدن فرصتها برخوردار نشده اند.

برندگان از باخت نمی ترسند ، بازندگان می ترسند.

سرمایه گذاری خرید نیست بلکه بیشترجنبه دانستن دارد.

چیزهای فراوانی هست که یاد بگیرید ، پاداش یادگیری بسیار هنگفت است.

بجای ترس و گریز از خطر ، مدیریت کردن آن را بیاموزید.

اگر درس خوانده ها مدیریت پول را هم بیاموزند در دامان ثروت جای می گیرند.

اگر بخواهی پیشرفت کنی یا پول بیشتری بدست آوری باید خبره شوی.

این مهارتها را افزون بر آنچه در زمینه رسیدن به هوشمندی مالی آوردیم ، باید فرا گرفت:

1-    چگونه فرصتهایی را شناسایی کنیم که دیگران ندیده اند؟

2-    چگونه پول تأمین کنیم؟

3-    چگونه افراد هوشمند را سازماندهی کنیم؟

 اگر نمی خواهید که مهارتهای گوناگون بیاموزید و میل دارید تا در حرفه خود خبره(Expert) شوید به شرکتی بیوندید که عضو اتحادیه کارگری باشد.

مهمترین مهارتهای مدیریتی برای پیروزی را می توان چنین بیان داشت:

1-    مدیریت جریان نقدینگی (Cash flow management)

2-    مدیریت انسانها (People management)

3-    مدیریت وقت خود (  (Personal time management

بابای دانشمند به گرفتن و دادن پول و بابای دارا به دادن و گرفتن پول باور داشتند.

اگر از خطر کردن نگرانید ... & زودتر دست بکار شوید.

مردم آنچنان از باخت می ترسند که بدان می رسند.

برد یعنی نترسیدن از باخت.

دلیل وضع خراب مالی بسیاری از مردم این است که درد باختن در آنان ، بسی بزرگتر از لذت ثروتمند شدن می باشد.

همه دوست دارند به بهشت بروند، ولی هیچکس دوست ندارد که بمیرد.یک ضرب المثل تگزاسی

من همواره می کوشم تا از دل یک فاجعه یک فرصت بیرون بکشم . راکفلر

اشتباه برندگان را برنده و بازندگان را بازنده می کند و این راز بزرگی است.

اگر در آغاز حرکت پول اندکی دارید ، برای ثروتمند شدن باید بر امور "تمرکز" کنید نه به "تراز" وضع خود بپردازید.

اگر خواهان ثروتمند شدن هستید باید تمرکز گرا باشید.

اشتباه و شکست است که که بازندگان دلیر را به برد می رساند.

تردید نیازموده و ترس بدبینی می آفریند.

بدبینان به انتقاد و برندگان به تجزیه و تحلیل می پردازند.

شناختن فرصتهای که از دید دیگران پنهان مانده ، کلید پیروزیهای بزرگ است.

اگر نخست به خودت بپردازی از هر نظر مالی ، ذهنی و بدنی نیرومند می شوی اگرچنین نکنید دیگران شما را ناتوان خواهند کرد.

بابای دارا : آنچه بدانم برایم پول می آفریند و آنچه ندانم هزینه به بار می آورد.در سایه تکبر ، انسان گمان می کند که آنچه را نمی داند مهم نیست .

بدست آوردن فرصت دادوستدهای بزرگ بسیار است ، پس از اندکی لنگ زدن به قیمت یک قرص نان فراهم می شوند.

همواره موجی از پس موج دیگر می آید ، آنانیکه بهنگام بر موج سوار نشوند در موج دوم می غلتند.

کم بهره ها از اعتماد به نفس و شکیبایی در برابر فشارهای مالی هرگز و هرگز به ثروت نخواهند رسید.

وضعیت کسانی که نخست سهم خود را می پردازند : 

                      پول بدست آمده         دارایی(پس انداز،سرمایه گذاری)         درآمد         هزینه

باید چنین کرد:

   1- میزان بدهی های پرداختی را سنگین نکنید.هزینه هایتان را پایین نگه دارید.

   2- هنگامی نقدینگی کم می آورید بگذارید فشار آن سازنده باشد به سادگی سراغ پس انداز یا سرمایه گذاری خود نروید.فشار را انگیزه بکارانداختن نبوغ مالی خود نموده و راهی دیگر را برای  کسب پول و پرداخت  صورتحساب هایتان پیدا کنید. بدینگونه بر توان پول سازی و هوشمندی مالی خود خواهید افزود.

بارها پیش آمده که در دیگ داغ گرفتاری مالی افتاده ام ، ولی همچون سربازی وظیفه شناس به نگهداری سنگر داراییها ادامه داده ام.

 

چنانچه از درون استوار و سختگیر نباشید ، روزگار فشار خود را بر شما دو چندان می کند.

فشار مالی به عنوان یک انگیزه مهم ، بسیار دوست داشتنی است.

هوشمندی مالی چنین است که شما به همه خوشیهای زندگی می رسید و ثروت شما بدون دغدغه صورتحسابها را می پردازد.

به کارگزاران خوب مزد بدهید (نیروی رایزنی برتر).

یک کارگزار خوب افزون بر پول زمان را هم به سود من به خدمت می گیرد.

کارگزار چشم و گوش شما در بازار است.با وجود آنان دیگر نیازی به حضور شما نیست.

از پرداخت به بالا برندگان ستون داراییها نهراسید.

برای گزینش یک فرد نخست ستون دارایهای او را بررسی نموده و ببینید چقدر مالیات می پردازد.

کارگزاری بیابید که با جان و دل در اندیشه منافع شما باشد.

در دادوستدها چنان رفتار کنید که به چیزی رایگان نیز دست پیدا کنید.

بخاطر داشته باشید بسیاری وقتها راههای دشوار به آسانی و راههای آسان به دشواری ختم می شوند.

پول نیروی پرتوانی می باشد ، متاسفانه بیشتر مردم این نیرو را علیه خود بکار می گیرند.

برای اینکه ارباب پول باشید باید از آن هوشمندتر باشید.

بسیاری از مردم فعالیتهای سرمایه گذاری را دشوار می بینند ، در این زمینه به قهرمانان بپیوندید آسان می شود.

هرگاه نیازمند هستید پول،عشق،دوست یا لبخند می خواهید ، نخست خودتان پا پیش بگذارید.

به دیگران بیاموزید خودتان نیز خواهید آموخت.

یک تعریف دیوانگی این است ، کاری را انجام می دهیم ولی انتظار نتیجه متفاوت از آن داشته باشیم.

از فعالیتهای بی نتیجه دست بردارید و به جستجوی راهی تازه برآیید.

به دنبال اندیشه های نو باشید.

کسی را بیابید که راهی را که شما می خواهید بروید قبلا رفته باشد.

فراوان پیشنهاد بدهید،هنگامی که کسی فروشنده باشد از دریافت هر پیشنهادی خوشحال می شود.

سود را باید هنگام خرید برد نه فروش.

همه مردم خود ساخته با پولی اندک و در سر داشتن اندیشه ای کارآمد پا به راه نهاده و به ثروت رسیده اند.

بیاموزید که چگونه پول را به سخت کارکردن به سود خودتان وا دارید، تا زندگی شادتر و آسانتر گردد.

 

سه درآمد

 

در دنیای حسابداری امروز از سه گونه درآمد گفت و گو می شود:

1-    درآمد کسب شده   حقوق بگیری و ... (Earned Income)

2-    درآمد ایستا از محل مستغلات (Passive Income)

3-    درآمد از مجموع سرمایه گذاریها  از محل داراییهای کاغذی مانند: سهام،اوراق قرضه،برات و... (Portfolio Income)

 

درآمد از گونه سوم است که بیل گیتس را ثروتمندترین مرد جهان می کند، نه درآمد کسب شده.

 

   کلید ثروتمند شدن ، تبدیل درآمد کسب شده به درآمد ایستا و درآمد ناشی از مجموع سرمایه گذاریها می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید