تاریخ تولد شما چه رنگی است؟

تاریخ تولد شما چه رنگی است؟

 

 

 در صورتی که تاریخ تولد شما:                   رنگشما

 

 

اول دی ماه باشد............ ......... ......... ......... .نیلی

 بین 2 دی تا 11 دی ماه باشد............ ......... .....قرمز

 بین 12 دی تا 21 دی ماه باشد............ ......... ...نارنجی

 بین 22 دی تا 4 بهمن ماه باشد............ ......... ...زرد

 بین 5 بهمن تا 14 بهمن ماه باشد............ .........صورتی

 بین 15 بهمن تا 19 بهمن ماه باشد............ ........آبی

 بین 20 بهمن تا 29 بهمن ماه باشد............ .....سبز

بین 30 بهمن تا 9 اسفند ماه باشد............ ........قهوه ای

 بین 10 اسفند تا 20 اسفند ماه باشد............ ......کبود رنگ

بین 21 تا 29 اسفند ماه باشد ............ ......... .....لیمویی

اول فروردین ماه باشد............ ......... ......... ......سیاه

بین 2 فروردین تا 11 فروردین ماه باشد............ ......... ..ارغوانی

 بین 12 فروردین تا 21 فروردین ماه باشد............ ......سورمهای

 بین 22 فروردین تا 31 فروردین ماه باشد............ ......... .نقره ای

بین 1 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت ماه باشد............ ......... ....سفید

بین 11 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت ماه باشد............ ......... ..آبی

 بین 25 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه باشد............ ......... ......طلایی

 بین 4 خرداد تا 13 خرداد ماه باشد............ ......... ......... ..شیری

 بین 14 خرداد تا 23 خردا ماه باشد............ ......... ......خاکستری

بین 24 خرداد تا 2 تیر ماه باشد............ ......... ......... ...خرمایی

سوم تیر ماه باشد............ ......... ......... ......... ......... ..خاکستری

 بین 4 تیر تا 13 تیر ماه باشد............ ......... ......... ......... ..قرمز

بین 14 تیر تا 23 تیر ماه باشد............ ......... ......... .....نارنجی

بین 24 تیر تا 3 مرداد ماه باشد............ ......... ......... .......زرد

بین 4 مرداد تا 13 مرداد ماه باشد............ ......... ........صورتی

بین 14 مرداد تا 22 مرداد ماه باشد............ .........آبی

 بین 23 مرداد تا 1 شهریور ماه باشد............ .........سبز

بین 2 شهریور تا 11 شهریور ماه باشد............ ......قهوه ای

بین 12 شهریور تا 21 شهریور ماه باشد............ ....کبود رنگ

بین 22 شهریور تا 31 شهریور ماه باشد............ ......... ..لیمویی

 اول مهر ماه باشد............ ......... ......... ......... ......زیتونی

 

بین 2 مهر تا 11 مهر ماه باشد............ ......... ......... ....ارغوانی

 بین 12 مهر تا 21 مهر ماه باشد............ ......... .........سورمه ای

بین 22 مهر تا 1 آبان ماه باشد............ ......... ......... .....نقرهای

بین 2 آبان تا 20 آبان ماه باشد............ ......... ......... .........سفید

بین 21 آبان تا 30 آبان ماه باشد............ ......... ......... .....طلایی

بین 1 آذر تا 10 آذر ماه باشد............ ......... ......... .........شیری

بین 11 آذر تا 20 آذر ماه باشد............ ......... ......... ..خاکستری

 بین 21 آذر تا 30 آذر ماه باشد............ ......... ......... ....خرمایی

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید